EĞİTİM DENİLİNCE NE ANLIYORUZ? EĞİTİM NEDİR?

 

Eğitim bireyde istenilen davranış değişikliğini sağlama süreci olarak tanımlanabilir. Bunun sadece okullarda verildiğini okul bittiğinde de eğitim sürecinin bittiğini sanıyoruz, ya da eğitim verilen yerde eğitimi ikinci plana bırakıyor öğretim verilmesi ile eğitimin de verildiğini sanıyoruz, öğretimi verip vermediğimiz de tartışılabilir, orası da ayrı bir mesele, öğretimi ölçüyoruz ama verilen eğitimi tartmıyoruz. Aslında nasıl bir eğitim ve neleri vermemiz gerektiği standardımızda yok, Önceliklerimizde belirlenmiş değiliz.

Kişilikli insan yetiştirme kaygımız yok, sınavları dahi testlerden kurtarmak gibi bir uğraşımız da yok. Test mantığıyla yetişen birey okuma alışkanlığı olmayınca okuduğunu anlamıyor anlamadığı için yorumlayamıyor veya yanlış yorumluyor. Aileler bile hak, adalet, sevgi, saygı, onurlu duruştan ziyade, çocuğunun test sınavının sonucunu, net sayısını sorgulamaktadır. Hedefi, iyi vatandaş, iyi insan, iyi meslek adamı yetiştirmek olan eğitimin neresinde olduğumuz açıkça ortadadır.

Kuru insan yetiştiriyoruz, kuru meslek adamı yetiştiriyoruz, meslekleri de kendi içinde sınıflandırıyoruz, her mesleğin saygın olduğu gerçeğini unutuyoruz, Sonuçta mesleklerini yapanların büyük bir kısmı mutsuz oluyor, buda mesleklerindeki başarısını olumsuz etkiliyor. Kişi hangi mesleğe sahip olursa olsun, verilen eğitimde mesleğinin en iyisi olması gerektiği anlayışı hakim kılınmalıdır. Çünkü bize öğretilenlerin çoğunu zamanla unutuyor, geriye sadece eğitim adına ne verilmişse o kalıyor.

Eğitim denilince anlamamız gelen şey; yetişecek bireyin kendini daha rahat ifade edebilmesi, olaylara eleştirisel bakıp yorumlayabilmesi, çözüm yoları üretmesi için sosyal projelere katılması gerekir. Bireyin başkaları ile iyi ilişkiler kurmasında, toplumsal kurallara uymasında, sorumluluk yüklenebilmesinde, başkalarına yardım etmesinde, haklarını kullanabilmesinde sosyal becerilerin önemi büyüktür. Eğitimde sosyal aktivitelere yer verilmelidir, sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin sorumluluk alma bilinçlerinin, iletişim ve dil becerilerinin geliştiği; öz güvenlerinin, sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıklarının arttığı ve iyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırarak tepki göstermekten ya da takdir duygularını dile getirmekten geri durmadıkları görülmektedir. Sosyal etkinlikler ile sosyal ve toplumsal bilinç kazanan öğrenciler birlikte uyum içinde çalışmayı öğrenerek iş yaşamında da başarılı olmaktadırlar. Sosyal etkinlikler sayesinde olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneği kazanan öğrenciler, olaylar karşısında insiyatif alabilmektedirler.

Eğitim bir amaçla başlamalı, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam edip, değerlendirme ile son bulmalı ki, istenilen hedefe ulaşılabilsin. Bugün artık tüm dünyada bilgiye ulaşma sorunu tartışılmıyor bilgiye daha hızlı ulaşma, ulaştığı bilgiyi kullanma, uygulama biçim ve yöntemleri tartışılıyor. Bilgiye ulaşmanın zor olmadığı günümüzde insan bilgiyi kolayca elde edebiliyor, Önemli olan bilgiyi yorumlama, sentez yapma, geliştirme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle eğitimin en önemli meselesi artık hazır olan bilgiyi yorumlayacak, onu yaşantısına uygulayacak bunu yaparken de ona bir değer katabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmek olmalıdır.

 

Ayhan Şimşek Eğitim Yöneticisi