YAZILIM NEDİR?

Kullanıcının fareyle, klavyeyle veya joystickle verdiği emirleri alan bilgisayarın ne yapması gerektiğini onlara söyleyen komutlar bütününe yazılım denir. Yazılımlar, kullanıcı ile bilgisayar arasında iletişim kuran ve birbirlerini anlamalarını sağlayan tercümanlardır. Bir yazılım, kullanıcıdan gelen istekleri nasıl yapacağını bilgisayara anlatan ve ona yol gösteren komutlar bütünüdür.  

NEDEN PROGRAMLAMA ÖĞRETMELİYİZ?

Programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.

Programlama bilen bir kişi bir makinanın ya da sistemin işleyişini daha kolay ve daha hızlı kavrayabiliyor ve problem çözerken makinanın çalışma mantığını göz önüne alarak daha kestirme çözümler üretebiliyor.

Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin ya da edinilen yeteneklerin daha kalıcı ve daha efektif olduğunu biliyoruz. Programlamanın bize kattıklarını düşündüğümüzde çocuk yaşta bunları kazanmanın ne kadar değerli olduğunu ve çocuklara programlama öğretmenin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Sektördeki dünya devlerinin geçmişlerine baktığımızda hepsini ortak noktasının küçük yaşlarda programlama öğrenmeleri olduğunu görüyoruz. En çok kullanılan sosyal ağ olan Facebook’un kurucusu Zuckerberg kod yazmayı 9 yaşında öğrenmiş. Dünya devi Bill Gates’in ilk programı 13 yaşında yazdığı üç taş oyunuydu. 15 yaşına geldiğinde ise BASIC dilinin yeni bir versiyonunu tasarlayıp yazmıştı. Bu nedenle çocuklara bilgisayar derslerinde sıkıcı ofis programlarını kullandırmak ya da Paint’de resim çizdirmek yerine daha eğlenceli olan bilgisayar programlama öğretilmeli. Bu çocuklara sadece sistematik düşünmeyi öğretmekle kalmayacak aynı zamanda onlara ortaya bir şeyler koyabilmenin, üretebilenin hazzını tattıracaktır. Belki de bu “Neden ülkemizden bir Steve Jobs, ya da Bill Gates çıkmıyor? ” serzenişinin sonu olabilir.

NEDEN KODLAMA ÖĞRENMELİYİZ?

Programlama diğer adıyla kodlama kelime anlamıyla belirli düzene ve şartlara göre yapılması gereken işlemlerin tamamı anlamına gelir. Kodlama mekanik sistemden oluşan düzenekler, elektronik devreler ve bilgisayar için yazılan komutlar dizisinin bütünü ya da bir kısmıdır.

 

Küçüklük dönemlerinde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu; özellikle eğitimciler tarafından bilinen bir gerçek. Program yazmanın kazandırdıklarını düşünürsek, bunlar çocuk yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

Programlama öğretmek çocuklardaki; yaratıcı düşünme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, problem çözebilme ve sistematik düşünme gibi yetiler kazandırıyor; arttırıyor.

Bu zamanın eğitimcilerinin bu becerilere sahip olması Dünyaya ayak uydurmamız açısından pek çok önem arz etmektedir. Sadece eğitimcilerin değil çocuklarında da aynı derecede becerilere sahip olması eğitim ve öğretim hayatının günümüz teknolojisiyle aynı düzeyde gitmesinin getirdiği hızlı değişime yetişmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda dijital yerli sınıfının da eğitim içerisinde kendine yer bulması kaçınılmaz olacaktır. Şimdiki zamanların sıkça sorulan sorusu yani; ilköğretim 1. sınıflar için kodlama/programlama dersinin getirilip getirilmemesi fikri ile çocukların gelişimlerinin yeterlilikleri sorusunu ortaya çıkmıştır.

Programlama dersinden önce 60-72 aylık çocukların fiziksel, psikolojik ve bilişsel gelişmeleri göz önüne alınıp analiz ettiğimizde;

  • 6-10 maddeyi belirli özelliklere göre gruplandırır.
  • Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur.
  • Sıralamayı, gruplandırmayı, ilişki kurmayı, eşleştirmeyi ve nasıl yaptığını açıklar.
  • Bir dizi içindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler.
  • Kısıtlı zamanda gösterilen resimleri hatırlama ve anlatabilme gibi işlemleri yapar.
  • Olaylar, nesneler ve resimler arasında ilişki kurarak bir metne dökebilir.
  • Amaç ve hedefleri bilerek onlar doğrultusunda hareket eder.
  • 10’luk veya 25’lik yapbozları yapabilir.

Bu doğrultuda ilköğretimdeki öğrencilerin yaş gruplarının özelliklerine bakıldığında kodlama için gerekli gelişim gösterebildikleri kararına varılmıştır. Ancak her öğrencinin aynı kapasitede olmadığı zamana, mekâna ve birçok şeye göre değişiklik gösterebileceği akıllarda tutulmalıdır ve eğitimler kişileştirilerek o öğrencinin anlayabileceği şekilde öğretim tasarımı ve materyaller hazırlanmalıdır.

Steve Jobs :

   “ Bence bu ülkede herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Bir bilgisayar dili öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşüneceğini öğretiyor. Ben bilgisayar bilimini bir sosyal bilim olarak görüyorum. Bu herkesin öğrendiği bir şey olmalı.  ”

PROGRAMLAMA DİLİ ÖĞRENMENİN İNSANA KAZANDIRDIKLARI

Büyük usta ve son zamanların en büyük dehalarından, aynı zamanda da Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un da dediği gibi : “Bu ülkede herkesin bilgisayar programlamayı öğrenmesi gerek. Çünkü insana düşünmeyi öğretir.”

Günümüzde aklımızın alamayacağı ve bizi hayretler içesinden bırakan bir çok şey aslında bilgisayar programlama dilleri sayesinde yapılmaktadır. Hatta Valve’nin kurucusu Gabe, programlama bilenleri geleceğin sihirbazları olarak tanımlamaktadır.

Bilgisayar programlama ilerde mesleğiniz olmayacaksa bile boş zamanlarınızda uğraşılması gereken bir hobiniz olabilir. Çünkü bilgisayar programlama, stratejik ve daha geniş düşünmenizi sağlamaktadır. Adeta satranç oynar gibi. Beyninizi yorar, daha çok beyin gücü gerektirir. Bazen sınırlarınızı aşmanız gerekir.

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte günümüzde Amerika işe almak için, programlama bilen 1 milyon kişi arıyor. Hatta bunun için başta Microsoft’un sahibi Bill Gates, Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg ile Facebook’ta çalışan önemli bilgisayar mühendisleri, Twitter’ın sahibi Jack Dorsey, Drobbox’un sahibi Drew Houston ve diğer ün yapmış ve işinde başarılar elde etmiş önemli kişilerin, Amerika’da programlama öğrenme yaşını düşürerek, gençlere daha erken yaşta  programlama öğrenmeye teşvik etmek için ortaklaşa bir proje başlatmışlar.