Giderek küreselleşen bilgi dünyasında bireylerin bilgiyi alma, kullanma ve sunma süreçlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Gelişen teknolojiyle bireylerin bilgiye ulaşması kolaylaşmış daha üretken, bilinçli, motivasyonu yüksek ve özdenetime sahip bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır.

21. yüzyıl standartları kapsamında öğrencilerin sahip olması gereken beceriler bulunmaktadır. Özellikle değişen meslek alanları açısından bu gereklilik ön plandadır. Bu durum, henüz isimlerini yeni yeni duyduğumuz mesleklerin geleceğin en çok tercih edilen alanları olacağı ile açıklanabilir.

STEM Eğitimleri bireylerin kariyer süreçlerine odaklanarak, geliştirilen projeler ile öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlar. Bireylerin 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirliği yaparak çalışma ve problem çözme süreçlerini en aktif şekilde edinmelerini sağlar.

STEM Akademi olarak, anasınıfından yetişkinliğe tüm grupları kapsayacak şekilde çalışmalar yapıyor, hazırladığımız etkinliklerde temel aldığımız 3T metodunu kullanarak öğrencilerimizi yaparak, yaşayarak öğrenmeye yönlendiriyoruz. 21. yüzyıl standartlarına uygun öğrenen profiline ulaşmak için süreçlerimize eğitim öğretimin 3 önemli ayağını oluşturan öğrenci, öğretmen ve kurum yönetimini dahil ediyoruz.

Tüm bunlara genel bir çerçeveden bakarak “STEM EKOSİSTEM”i tasarladık ve bu 3 basamağı temel aldık:

Öğretmen Eğitimleri

Kurumların Entegrasyonu

STEM Etkinlikleri

 

Türkiye’ye özgü,uluslararası standartları göz önünde bulundurarak; sertifikasyon programlarımız ve akademisyen hocalarımızın eğitmenliğinde kurum ve eğitmenleri 21. yüzyıla taşıyan eğitim içeriklerimizi oluşturduk.