KARİYER GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI

Bireyin tüm kariyeri boyunca aynı firmada çalıştığı günler geride kaldı. Gelecek, yenilikçiliğe odaklananların ve sürekli değişen bir pazarda başarılı olabilenlerin elinde. Bu gereklilik doğrultusunda Türkiye’nin gelecek iş gücünü oluşturan çocukların erken yaştan itibaren gerekli becerileri kazanabilecekleri eğitimleri görmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda eğitimlerimizin ana felsefesi kariyer temellidir. Kariyer temelli yaklaşım ülkemizin eğitimsel açıdan küresel düzeyde yükselebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Problem, tasarım tabanlı ve iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarıyla öğrencilere uygulamalı çalışma ortamı sağlayarak yaratıcı olma, eleştirel düşünme, etkili iletişim kurabilme, problem çözebilme, hedef, zaman ve proje yönetebilme gibi 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak bu yaklaşımın temelidir. Geleceğin iş alanlarıyla öğrencileri bir araya getirerek onlara bu alanlara karşı ilgilerinin gelişebilmesini sağlıyoruz.