STEM Career basamağı ile ülkemizin eğitimsel açıdan yükselebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan “Kariyer Temelli STEM Eğitimlerinin” ilk adımını atıyoruz. Yarının iş ortamlarına uyum sağlaması gereken öğrencilerimiz, geleceğin bireyleri olarak, kariyerlerini elde etmede ihtiyaçları olan temel beceri ve donanımlara sahip olmalarını destekliyor, onları geleceğin iş alanlarıyla bir araya getirip, mutlu ve başarılı bireyler yetişmesine katkı sağlıyoruz.

 

 

Kariyer Temelli STEM Eğitimleri
Alan Gezilerinin Düzenlenmesi
Alan Gezileri Kitapçıklarının Hazırlanması
Erken Yaşta Kariyer Süreci

Kariyer Temelli STEM Eğitimi, ülkemizin eğitimsel açıdan küresel düzeyde yükselebilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olarak planlanmıştır. Bu eğitimlerle problem, tasarım tabanlı ve işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarıyla öğrencilere uygulamalı çalışma ortamı sağlayarak eleştirel düşünme, etkili iletişim kurabilme, problem çözebilme, hedef, zaman, proje yönetebilme gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırıyoruz.

21. Yüzyıl ana becerilerinden “Öğrenme ve İnovasyon Becerileri”, “Bilgi, Medya ve Teknolojileri Becerileri” ve “Yaşam ve Kariyer Becerileri” altında belirlenen bölgenin yükselen sektörlerine alan gezileri düzenleyerek öğrencilerin kariyer süreçlerini başlatıyoruz. Bu geziler ile öğrenciler meslek alanlarını sahada tanıma fırsatı bulup, gerçek yaşam problemlerini yerinde görerek bunların çözümüne yönelik gerekli becerileri kazanıyorlar.

Alan gezileri için, gezi sırasında, öncesinde ve sonrasında kullanılacak, her bir şirkete özel kitapçıklar hazırlıyoruz. En az iki derse entegre bu kitapçıklarla öğrencilerin sahada edindikleri bilgi ve becerileri müfredata entegre şekilde pekiştirmelerini sağlıyoruz.