STEM Learner basamağı ile temel aldığımız sistem ve süreçlerin ilk adımını öğretmenler ve kurumların eğitimi ile atıyoruz. Uzman akademisyenlerimiz tarafından tasarlanan entegre olmayan atölyelerimiz, disiplin bazlı etkinlerimiz, bölgesel ve kurumsal çapta düzenlenen yarışmalarımız ve STEM AKADEMİ olarak sağladığımız farkındalık ve okuryazarlık eğitimleri ile hem öğretmenlerimizi bilgi açısından zenginleştiriyor hem de kurumlara STEM dünyasına hoş geldin perspektifi kazandırıyoruz.

STEM Farkındalık ve Okuryazarlık Eğitimi
Disiplin Bazlı STEM Etkinlikleri
Atölye Kurulumları
Tasarım Yarışmaları

Atölyelerimiz ile bireylerin uygulamaya dayalı çalışmalarına fırsat tanıyor, aktif öğrenmeye elverişli ortamlar sağlayarak bireyleri eğitsel, mesleki ve kariyer alanlarını dikkate alarak ürün odaklı ve entegre edilmemiş aşağıda belirtilen atölyeler çevresinde geliştiriyoruz. Öğretmenlerimiz ve kurumlar bünyesinde STEM in temel taşlarını oturtmak ve 21.yüzyılın gerektirdiği özellikleri gelecek nesillere aktarabilme becerisine sahip olmaları açısından eğitimcilerimiz için Farkındalık ve Okuryazarlık Eğitimleri planladık.

STEM Disiplin Bazlı Etkinlikler bireylerin günlük yaşam problemleriyle başa çıkma ve bu problemlere somut çözümler üretebilmelerine olanak sağlar. Etkinlikler disiplinler arası bir bağlantı içinde olsa da STEM temalarına göre gruplanarak oluşturulur. STEM Akademi olarak özellikle 21.yüzyıl yaşam şartlarına uyum sağlayabilecek insan gücü ihtiyacı çerçevesinde bireyleri en üst düzeyde geliştirmek adına STEM AKADEMİ olarak geliştirdiğimiz 3T metodunu kullanarak disiplin bazlı etkinlikler hazırlıyoruz.

STEM AKADEMİ danışmanlığında yürütmüş olduğumuz Mimar Sinan Tasarım Yarışmalarımız ile bireyleri farklı fikir üretme yöntemlerini kullanarak, tasarım odaklı düşünerek ve bilgiyi etkili kullanarak yenilikçi ve orijinal ürünler ortaya çıkarma konusunda desteklemekteyiz. Aynı zamanda yarışma gruplarının ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları konusunda destek vermekteyiz.