STEM Visioner basamağı ile 21. Yüzyıl bireylerini yetiştirmek için esas olan iki sorunun cevabını veriyoruz; ‘Geleceğin eğitimi bireylere hangi becerileri kazandırmalıdır?’ ve ‘Geleceğin eğitimi nasıl bireyler yetiştirmelidir?’. Öğrencilere inovasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve işbirliği, bilimsel ve tasarımsal düşünme gibi beceriler kazandırıyor; yaratıcı ve inovatif, eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek, matematik ve fen okuryazarı, iletişim becerileri gelişmiş , farklı kültürlerle işbirliği geliştirebilen, insiyatif kullanabilen, sorumluluk alabilen, liderlik vasıflarına sahip, üretken, medya, enformasyon ve dijital okuryazarlık becerilerine sahip bireyler yetiştiriyoruz.

 

STEM Öğretmen Akademisi
Bütünleşik STEM Etkinlikleri
STEM Merkezi ve STEM Designer Lab Kurulumu
Tematik Yarışmalar

STEM Öğretmen Akademisi ile her biri alanında uzman akademisyenler tarafından verilen farkındalık, okuryazarlık ve etkinlik tasarımları eğitimiyle öğretmenlere 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde STEM disiplinleriyle ilgili farkındalık oluşturuyor, okuryazarlık becerileri kazanmalarını sağlıyor, disiplin bazlı ve disiplinler arası etkinlikleri tasarlama yetkinlikleri kazandırıyoruz.

Tematik yarışmalarımız ile öğrencileri 21. yüzyıl gerçek yaşam problemlerine karşın, bu problemlere disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi çözümler üretme becerisi kazandırıyoruz. Farklı disiplinlerin bir arada kullanılması proje hazırlanması ve bunların üretime dönüşerek sanayi ile buluşturulması basamaklarından oluşan yarışmalarımızın yanı sıra öğrencilere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmasında danışmanlık desteği veriyoruz.

Farklı atölyelerin tam entegresi ile oluşan, disiplinler arası çalışmaların yapılabileceği STEM Designer Lab ve STEM Merkezleri kuruyoruz. Esnek ve hareketli mobilyalarla dizayn ederek 21. yüzyıl işbirlikli öğrenme ortamlarını oluşturuyoruz.