ÜRÜN VE HİZMETLER

STEM Eğitimi, okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. STEM Eğitiminin esas amacı, disiplinler arasındaki tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak ve anaokulundan kariyer yaşamına kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM Eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanmaktadır. US Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de 2020 yılına kadar STEM iş alanlarında ortalama % 40 oranında büyüme beklenmektedir. PISA sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye’nin OECD ülkelerinin arasında son sıralarda olduğu görülmektedir. Tüm bunlar, Türkiye’de STEM Eğitiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı STEM raporu da bu gerekliliği vurgulamaktadır.

Bu doğrultuda, STEM Akademi olarak bizler, P21 (Partnership for 21 Century Skills/21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) ve ISTE (International Society for Technology in Education) gibi uluslararası kuruluşları baz alarak STEM eğitimi alanında özgün modeller ve projeler oluşturuyoruz.

Problem odaklı, tasarım tabanlı ve iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarıyla öğrencilere uygulamalı çalışma ortamı sağlayarak 21. Yüzyıl bireyleri olarak yetiştirme ve sonunda dünya ile rekabet edebilecek donanımları kazandırma ana misyonumuzdur.