ATÖLYE KURULUMLARI

STEM Akademi olarak bizler materyal bazlı ve entegre atölyeler kurmaktayız. Atölye kurulumlarında dikkat ettiğimiz hususlardan en önemlisi yaptığımız her işte STEM mantığında disiplinler arası çalışmalar yapabilmektir. Materyal bazlı atölyelerimizi de işletirken yapılan bütün faaliyetlerin bu atölyelerde STEM odaklı olmasına önem gösteriyoruz. Kurumların bütçelerine göre çeşitli alternatifler hazırlarken ekonomik modellerle yenilikçi öğrenme ortamlarına geçiş için temel atıyoruz. Bu geçişlerde ise daha öncesinde kurulan atölyeleri planlarken entegre atölyelere geçişte kurumlara ekstra bütçeler çıkmasına da engel oluyoruz. 

Burada önemli olan ihtiyaç analizinin doğru yapılabilmesidir. Ortaya çıkacak çözümlemeleri de birbirini tamamlayarak giden bir sistemde hem okulun bütçesi hem öğretmenlerin oryantasyonu hemde öğrencilerin adaptasyonu açısından sağlıklı bir model olarak ortaya koymaya çalışıyoruz.