STEM dünyada çeşitli nedenlerle her ülkede farklı amaçlarla uygulanmaktadır. Türkiye’ de STEM, ihtiyaç duyulan alanlara gerekli olan istihdamı hazırlamak değil, diğer ülkelerle rekabet edebilecek marka ve ürünlerin ortaya çıkarılabilmesi, ihtiyaç duyulan teknolojiye ulaşılabilmesi için gereklidir. Bu yüzden diğerlerinden farklı olarak bizlerin ortaya koyduğu STEM eğitim sınıfları çocukların, hayal dünyalarını geliştiren ve de ortaya ürün koymaya yönelik şekilde tasarlanmıştır.

 

Yandaki fotoğrafta bir öğrenme ekosistemi oluşturulmuştur. Bu kurulumlarda amaç, öğrencilerin disiplinler arası yetkinlikleri kullanarak, 21. Yüzyıl becerilerini kazanması ve de problem çözümleri için ihtiyaç duyacağı “işbirlikli” yaklaşımları öğrenmesidir. STEM Akademi olarak bizler bu ortamları tek bir alanda entegre ederek STEM Designer Lab’ ları oluşturduk.

STEM Designer Lab, entegre eğitim sistemini destekleyen 21. Yüzyıl öğrenme alanıdır. Bu alan ürün odaklı üç dinamik üzerine kuruludur; “Bilim ve Teknoloji”, “Matematik ve Mühendislik”, “İletişim ve İşbirliği”. Altı farklı istasyondan oluşur.  Bu istasyonlar;

  1. Robotik İstasyonu
  2. Ahşap İstasyonu
  3. Yazılım İstasyonu
  4. Laboratuvar İstasyonu
  5. Sunum İstasyonu
  6. Takım Çalışması İstasyonu

 

21. Yüzyıl Öğrenme Ortamı
Entegre Eğitim Sistemi
Problem Odaklı ve Proje Bazlı Çalışma
İşbirlikli Öğrenme

STEM Designer Lab’ın eğitim alt yapısı, müfredata entegre STEM etkinlikleri ile disiplinler arası ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak, sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesine dayanır. STEM Designer Lab için öncelikle STEM Öğretmen Akademisi çatısı altında, mentör yetiştirilir. Lab’da öğrenci çalışmaları ise uluslararası standartlar ışığında hazırlanmış, özgün 3T (Takım, Tasarım, Tanıtım) STEM Döngüsü’ne göre proje tabanlı, problem bazlı etkinlikler ile yapılır.

STEM Designer Lab’ın fiziki alt yapısı oluşturulurken uluslararası standartlar baz alınır ve öğrencilerin işbirliği halinde çalışmasını destekleyecek şekilde düzenlenir. Bu kapsamda öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, STEM döngüsü ile ilişkili ve farklı istasyon materyallerinin entegre kullanılmasını sağlayan mobilyalardır. Mobilyalar özellikle esnek, hareketli ve kolayca konfigüre edilebilirdir.

STEM Designer Lab kurulumu yapılırken aşağıdaki basamaklar takip edilir; Okulda bulunan mevcut atölyeler çerçevesinde, STEM Designer Lab içerisine yerleştirilecek istasyonlar belirlenir. Kurulum yapılacak alan belirlenir. Bu alan doğrultusunda, tasarımı yapılır ve çizimi kuruma sunulur. Fiziki alt yapı malzemeleri ve istasyonlar için gerekli materyaller belirlenir. Fiziki alt yapısı tamamlandıktan sonra, materyal teminleri yapılır. Eğitmen eğitimleri ile paralel şekilde kulüp bazlı etkinlikler kuruma sunulur, STEM Etkinlik Tasarımı” eğitimleri ile paralel zamanda ders bazlı ve bütünleşik etkinler de kuruma sunulur.