STEM Greenbox Atölyesi, öğrencilerin geniş ve gittikçe büyüyen yazılı ve elektronik medya formunda hatta uluslararası alanda iletişim kurma, düşüncelerini açıklama yetenek ve yeterliliklerini arttırmalarına katkı sağlayan bir ortamdır. Burada, 3T (Takım-Tasarım-Tanıtım) STEM Döngüsü ’ne göre yazılan etkinliklerle verilen eğitimler öğrencilerin, bir medya içeriğini daha iyi anlayabilmek için bilişsel, duyuşsal, estetik ve etik nitelikleri bir bütün olarak kullanabilme becerisini geliştirerek geleceğin Medya Okuryazarı bireylerinin yetişmesini sağlar.

Neden Greenbox Atölyesi?

Üretilen bir ürünün iyi olması onu ne kadar iyi tanıtabildiğimizle doğrudan bağlantılıdır. 21. yüzyılda tanıtım ve sunum yapabilmenin kariyer yaşamındaki önemli yer tutması bu alanın oluşumundaki ana nedendir. Bu gereklilik doğrultusunda öğrencilerin medya ürünlerini anlayabilmeleri ve doğru kullanabilmeleri, medya okuryazarlığı becerilerini kazanabilmelerine yönelik çalışmalar yapılır.

STEM MEDIA Greenbox Atölyesi Nasıl Kurulur?

Anaokulundan liseye kadar atölyede kullanılacak materyaller aynı ve sabittir. Öncelikle kurulacak olan alan belirlenir. Bu alanın ölçülerine göre gerekli yeşil konstrüksiyon, ses ve ışık sistemleri belirlenir. Greenbox Atölyesi müfredatı, atölyede uygulanacak, proje tabanlı, problem odaklı ve işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarına göre hazırlanır ve kuruma sunulur. Buna ek olarak tüm STEM etkinliklerinde 3T döngüsünün son ayağı Tanıtım kısmı için de kullanılır.

Ürün ve Hizmetler

Atölyede uygulanacak, proje tabanlı, problem odaklı ve işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımlarına göre hazırlanan müfredat doğrultusunda eğitmen eğitimi programı, atölyenin kurulumu ile eş zamanlı olarak başlar. Eğitimlerde, medya araçlarının ve internetin bilginin oluşturulmasında ve paylaşılmasında ki rolü ve öğrencilerin bu yönde becerilerinin nasıl geliştirilebileceği konuları ele alınmaktadır. Eğitim kurumunun isteğine göre eğitmen eğitimi desteği verilebilir ya da STEM Akademi kadrosundan eğitmen desteği sağlanabilir.