STEM NETWORK Kariyer Atölyesi, öğrencilerin erken yaşlardan itibaren mevcut potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak kariyer oyunları ile eğitim almalarını sağlayan bir alandır. Kariyer eğitimlerinde materyal olarak kullanılan oyunlar, aktarılan bilginin uygulamalarla gerçek hayata en kısa sürede ve kalıcı şekilde geçişini sağlar. Bu kazanımlar ilerleyen yıllardaki hedeflere ulaşmada etkin unsurlardır.

Erken Yaştan İtibaren Kariyer Eğitimi
Geleceklerindeki CV'lerinde Kalite
Neden Kariyer Atölyesi?

Günümüz iş dünyasında sadece üniversite eğitimi ve alaylı olarak edinilmiş bilgilerin yeterli olmadığı kuşku götürmez bir gerçektir. Buradan doğan ihtiyaç doğrultusunda kariyer eğitimleri başlanması hızla yaygınlaşmaktadır. Bu eğitimlerde amaç erken yaşlardan itibaren öğrencinin mevcut potansiyelinin farkına varmasını sağlamaktır.

STEM NETWORK Kariyer Atölyesi Nasıl Kurulur?

Materyallerin belirlenmesi için ilk etapta yaş gruplarının tespiti yapılır. Okul öncesi, ilköğretim ve lise seviyesinde uygun oyunlar belirlenir ve bu belirlemeler sonucunda gerekli materyallerin temini sağlanır. Materyallerin tespit aşamasından sonra onları eğitim ortamına en uygun bir şekilde entegre etmek amacıyla yapısı gibi fiziki şartları dikkate alınarak uygun alt yapı malzemeleri temin edilir.

Ürün ve Hizmetler

Atölyede eğitimler oyunlar ile verilir. Eğitmen eğitimi programı, atölyenin kurulumu ile eş zamanlı olarak başlar. STEM NETWORK Kariyer Atölyesi’nde eğitim kurumunun isteğine göre eğitmen eğitimi desteği verilebilir ya da STEM Akademi kadrosundan eğitmen desteği sağlanabilir.