ETKİNLİK TASARIMLARI

Eğitimin öncelikli amaçlarından biri, öğrencileri “gerçek dünya” için hazırlamaktır. Okullarda öğrencilere araştırma, sorgulama, gerçek hayat problemlerini tam ve doğru tespit edip işbirliği içerisinde çözüm yolları üretebilme becerilerinin kazandırılması, kariyer hayatları boyunca başarıya ulaşabilecekleri yolun kapılarını aralar. Öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgiler ile gerçek yaşam arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, müfredat bazında öğrendiklerini gerçek hayatta neden ve nasıl kullandıklarını anlamaya yardımcı olmak STEM eğitimin en temel amaçlarından biridir. Bu amaca ulaşmak için öğrencilerin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimi sınıfın ötesine taşıyıp müfredat temelli ve/veya müfredat dışı etkinlikler ile besleyerek öğrencilerin motivasyon ve iletişim becerilerinin arttırılmasının yanı sıra teknolojiyi kullanan ve üreten bireyler olarak topluma kazandırılmaları sağlanır. STEM Akademi olarak, STEM etkinliklerinin tasarımında 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklık Platformu ve Gelecek Nesil Fen Standartları göz önünde bulundurularak 3T (Takım-Tasarım-Tanıtım) Modelini esas alıyoruz.