BÜTÜNLEŞİK ETKİNLİKLERİN TASARIMI

Bütünleşik STEM Etkinlikleri, 3T (Takım-Tasarım-Tanıtım) STEM Döngüsü’ne göre, disiplinler arası yaklaşımla ve ders müfredat entegrasyonlu tasarlanan bütünleşik STEM etkinleridir. Proje bazlı olan bu etkinlikler, uygulamalı çalışmalardan kariyer çalışmalarına ve fabrika gezilerine kadar bir çok farklı adımdan oluşur.