STEM ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

Yeni öğrenme yaklaşımları; 21. yüzyıl ekonomilerinin hızla değişen taleplerine ve iş gücü gereksinimlerine ayak uydurabilen bireyler yetiştirebilmek için günümüzde okullarda kazandırılan beceriler ve yeterlilikler üzerinde yeniden düşünmemiz gerekmektedir. 21. Yüzyıl Becerileri İçin Ortaklık (Partnership for 21st Century Skills) kuruluşunun ifadesine göre, “Öğrenme ve yenilik alanındaki beceriler, giderek artan bir şekilde, kendilerini çok daha karmaşık bir yaşam ve çalışma ortamına hazırlayan öğrenciler ile böyle bir hazırlık yapmayan öğrencileri birbirlerinden ayıran beceriler olarak kabul görmeye başlamışlardır. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği alanlarına odaklılık öğrencileri geleceğe hazırlamak için gereklidir.”Bu doğrultuda STEM Öğretmen Akademisi; akademik konuların öğretiminde eğitimcilere, 21. yüzyıl öğrenci kazanımlarını nasıl entegre edebileceklerine dair bir vizyon sunmakta ve yol göstermektedir. Bu vizyona sahip eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler, öğrenme sürecine daha iyi motive olmakta ve geliştirmek istedikleri kariyer için daha donanımlı bir şekilde mezun olmaktadırlar.

STEM Öğretmen Akademisi 3 ana başlıktan oluşmaktadır;

  1. STEM Farkındalık ve Okuryazarlık Eğitimleri
  2. STEM Etkinlik Tasarımı Eğitimleri
  3. STEM Tematik Eğitimleri

Burada amaç kurumları belirli bir sistemde yenilikçi öğrenme yaklaşımlarına hakim olabilecek kendi STEM Lider öğretmen ekiplerini oluşturabilmelerini sağlamaktır. Öğretmen Akademisi ile entegrasyon sürecine girmiş kurumlar plan ve programlarını dışarıya bağımlı olmadan yapabilir hale geleceklerdir.