STEM Eğitiminin temellerini oturtmuş öğretmen ve kurumların bünyelerinde, bu alanda sürekliliği sağlayabilmek adına öğrencilere problem odaklı, uygulamalı çalışmalar yaptırmaları gerekmektedir. Öğrencilerin günlük yaşamda var olan ve somut çözümler üretebilecekleri; ayrıca bu süreçte yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanıp, işbirliği halinde çalışabilecekleri etkinlik tasarımları yapılacaktır. Bu doğrultuda öğretmenlere STEM Akademi tarafından önerilen 3T(Takım, Tasarım, Tanıtım)  Metodu, disiplin bazlı ve disiplinler arası STEM etkinliklerinin tasarım eğitimleri verilir.

 

3T Takım-Tasarım-Tanıtım
STEM Etkinlikleri Tasarımı
Bütünleşik STEM Etkinlikleri Tasarımı
STEM Etkinliklerinde Ölçme ve Değerlendirme

STEM DÖNGÜSÜ 3T -Takım -Tasarım -Tanıtım

DİSİPLİN BAZLI STEM ETKİNLİKLERİNİN TASARIMI BÜTÜNLEŞİK STEM ETKİNLİKLERİNİN TASARIMI

STEM ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMESİ -Portfolyo Hazırlama -Rubrikler