eğitimde farkındalık ile ilgili görsel sonucu

Eğitim kurumları hedeflerine ulaşabilmek için pedagojik yaklaşım ve öğretim tasarımı süreçlerini göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu bağlamda, eğitmen eğitiminde Farkındalık Eğitimleri kapsamında “21. Yüzyıl Öğrenenleri Çerçevesi”ne ek olarak “Otantik Öğrenme”, “STEM Eğitimine Giriş”; Okuryazarlık Eğitimleri kapsamında  “STEM Eğitiminde “S”nin (Fen Bilgisi) Rolü”, “STEM Eğitiminde “T”nin (Teknoloji) Rolü” “STEM Eğitiminde “E”nin (Mühendislik) Rolü”, “STEM Eğitiminde “M”nin (Matematik) Rolü”, “STEM Ötesi” konuları ele alınmaktadır.  STEM Farkındalık ve Okuryazarlık Eğitimleri ile öğretmenlerimiz ve kurumlar bünyesinde STEM in temel taşları oturtularak 21.yüzyılın gerektirdiği özellikleri gelecek nesillere aktarabilme becerisine sahip olmaları açısından eğitimcilerimize       gerekli bilgi ve  beceriler kazandırılır.

STEM Dünyasına Hoş Geldin Perspektifi
STEM Farklındalığı
STEM Disiplin ve Okuryazarlıkları
STEM Ötesi

21.Yüzyıl Öğrenenleri Çerçevesi STEM Eğitimine Giriş STEM Etkinlik Uygulaması

STEM Eğitiminde "S"nin Rolü STEM Eğitiminde "T"nin Rolü STEM Eğitiminde "E"nin Rolü STEM Eğitiminde "M"nin Rolü

STEM Ötesi -STEM ve Sosyal Bilimler İlişkisi - STEM ve Sanat İlişkisi