STEM TEMATİK EĞİTİMLER

Gelişen teknoloji ile beraber çağımızın iş alanları da değişmiştir. Değişen bu alanlar yeni problemleri, problemler de yeni çözümleri getirmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak öğrencilerin kariyer yaşamına hazırlıklı olması ve rekabet ortamına girebilmesi için, 21. Yüzyılın değişen iş alanlarında var olan problemlere çözüm olabilecek bilgilere sahip olması gerekmektedir. 

Bu başlıklar, STEM Eğitim Modelimizin 6 ana temasıdır. 21. Yüzyıl temalarının eğitime dahil edilmesindeki ana hedef, öğrencilerin bir alanda uzmanlaşırken diğer alanlara eleştirel bakabilecek, gelişmeleri takip edebilecek ve uygulayabilecek farkındalıkta olmasını sağlamaktır.