STEM Akademi danışmanlığında öğrencilerin proje tabanlı çalışma, tasarım odaklı düşünme, beyin fırtınası yapabilme, ürün planlama ve ürün ortaya çıkarma becerilerini ortaya çıkartmalarını; girişimcilik, yaratıcılık, orjinallik ve etik rekabet gibi yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde Yarışma Organizasyonları düzenliyor veya düzenlenen yarışma projelerine destek ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Eğitim kurumu içerisinde ve/veya kurumlar arası olarak düzenlediğimiz Tasarım ve Tematik Yarışmalarında mentörlük yapan eğitimcilere ve öğretmenlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Proje bazlı Tasarım yarışmalarında, içerik ile ilişkili alanda çalışan şirketlerle gerekli işbirliğini kuruyoruz.

Mimar Sinan Tasarım Yarışması
Tematik Yarışmalar
Ulusal ve Uluslararası Yarışma Danışmanlıkları
Takım Çalışması ve Etik Rekabet Bilinci

Eğitim kurumu içerisinde ve kurumlar arası Tasarım ve Tematik Yarışmaları organize ediyoruz. Bu süreçte yarışmada mentörlük yapan eğitimcilere ve öğretmenlere gerekli tüm desteği sağlıyor, sanayi ile işbirliği içerisinde ilerliyoruz.

Tematik yarışmalar uygulamaya yönelik ‘Fischertechnik Robotik’, ‘Model Roket’ yarışmaları; inovasyona yönelik ‘Finans’, ‘Enerji ve Çevre, ‘Genetik’ temalı yarışmalarıdır. Yarışma basamakları farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesinden oluşur. Bu şekilde öğrencilerin 21. Yüzyıl gerçek yaşam problemleri ile ilgili farkındalık kazanmaları ve bu problemlere disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi çözümler üretme becerileri edinmeleri sağlıyoruz.

Mimar Sinan Tasarım Yarışmaları Tasarım odaklı düşünme ile ürün planlama ve çizme aşamalarının önemli olduğu yarışmada, öğrencilerin beyin fırtınası gibi farklı fikir üretme yöntemlerini tanıması, somut ve kullanışlı katkılarda bulunmak için fikir üretmesi, bunlarda yenilikçilik ve orjinallik gösterebilmesi, bilgiyi etkin kullanabilmesi gibi 21. Yüzyıl becerileri edinmelerini sağlıyoruz.